Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar

I september kom resultatene fra en landsomfattende internettbasert spørreundersøkelse blant barnehagestyrere om utbredelse, bruk og holdninger til bruk av digitale verktøy og PC-spill i norske barnehager. Dette er den første rapporten fra prosjektet DIGOB ved Høgskolen Stord/Haugesund. Undersøkelsen kan lastes ned fra Bibsys.

Undersøkelsen foregikk i tidsrommet juni – oktober 2009, og har en svarprosent på 40. Flere forhold kan være årsak til den lave svarprosenten. Og det at undersøkelsen var internettbasert, kan også ha skapt feilkilder. Dette blir diskutert i rapporten. Styrerne var målgruppen for undersøkelsen. Hele 92 % av respondentene jobbet i heldagsbarnehage og 85 % av respondentene hadde førskolelærerutdanning.

Rapporten er delt inn i tre temaområder: digitale verktøy, PC-spill og læring og språk ved bruk av PC-spill. Hovudkonklusjonen er at digitale verktøy er utbrett i barnehagene, og at de har PC, digitalt kamera, fargeskriver og CD-spiller. Svært mange bruker PC-en, på en eller annen måte, som en del av tilbudet til barna. Undersøkinga tyder på at datamaskinen skaper en sosial aktivitet som stimulerer til samtale mellom dem som deltar i denne aktiviteten. Styrerne i undersøkelse viser stort sett en positiv holdning til bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, og gir uttrykk for at PC-spilling er en aktivitet som kan gi mestringsopplevelser og fremme læring.

Jeg synes at delen om digitale verktøy tilfører lite nytt, men støtter på mange områder opp under de funnene jeg gjorde. Etter er å ha ferdigstilt min undersøkelse (Bølgan: Barnehagens digitale tilstand, 2008) så jeg behovet for å gå nærmere inn på hvordan verktøyene ble brukt og hvilken nytte barnehagen kunne ha av dem. Undersøkelsen fra Høgskolen Stord/Haugesund peker også på behovet for studier som går dypere.

Delen om digitale verktøy viser at de voksne bruker det digitale kameraet sammen med barna, men at det er relativ sjelden at barna bruker kameraet alene eller sammen med andre barna. Det fremgår imidlertid ikke hvordan de voksne bruker kameraet sammen med barna eller hvilken nytte barnehagen har av å bruke det digitale kameraet. 

Styrerne blir spurt om personalet har deltatt på videreutdanning eller kurs i bruk av digitale verktøy. Det vi får vite er at mange har deltatt på et eller annet. Vi får imidlertid ikke vite hvor mange som eventuelt har deltatt i kompetansegivende videreutdanning, eller om det hovedsaklig er snakk om et etterutdanningskurs på noen får timer. 

Respondentene er bedt om å vurdere sin eigen kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, og 7 av 10 føler seg kompetent til det. Jeg synes imidlertid at den snevre definisjonen av digital kompetanse: ”Med digital kompetanse mener vi evnen til å bruke digitale verktøy som f.eks. PC, digitale kamera, digitale videokamera og PC-spill”, gjør det vanskelig å vite hva respondentene legger i svaret sitt. Dette blir også omtalt i undersøkelsen. 

Når det gjelder PC-spill så forteller undersøkelsen en del om spill og holdninger til spill. PC-spill en del av frileken eller en organisert aktivitet. De fleste barnehager har regler for spillbruken som å ha tillatelse fra en voksen for å starte spillet, turtaking/køordning og hvor lenge barnet får spille. Ca 2 av 3 barnehager ser ut til å oppfatte spill som en sosial aktivitet der barn spiller sammen med andre barn.  Det er store forskjeller i synet på PC-spill mellom dem som har tilbud om PC-spill og dem som ikke har slikt tilbud. Undersøkelsen gir mye informasjons om hvordan styrerne ser på bruken av spill i barnehagen. Bare 350 respondenter, av de 1081 som besvarte spørreskjemaet, hadde deltatt i spillsituasjoner i de siste tre månedene før undersøkelsen. Det er disse som utgjør tallmaterialet som blir analysert i deler av undersøkelsen.

Det vil komme flere rapporter fra forskningsprosjektet DIGOB.

  

 

 

Stikkord: , , ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: