Hva skjer hvis vi klipper ovre kameraledningen?

«Barnehagen står overfor den samme utfordringen som skolen med hensyn til å bruke digitale verktøy på en mer kreativ måte, og integrere de digitale verktøyene bedre i det pedagogiske arbeidet. En forutsetning for at digitale verktøy skal ha en funksjon i arbeidet med de yngste barna er at verktøyene blir brukt med innsikt og kritisk blikk. For at barnehagepersonalet skal være i stand skape ny praksis og barnehagen til å utvikle seg som lærende organisasjon, trenger personalet digital kompetanse. Hvis ikke det skjer, kan barnehagen bidra til å forsterke digitale skiller.” Dette er innledningen i artikklene ”Hva skjer hvis vi klipper over kameraledningen?” jeg har skrevet i [tilt] nr 1/2009. Tidsskriftet [tilt] blir utgitt av Landslaget for medieundervisning.


%d bloggere like this: