Fra teknologiprofeti til digital dannelse

Onsdag åpnet statsråd Bård Vegar Solhjell konferansen NKUL2009, en av landets største utdanningskonferanser med cirka 800 deltakere. Årets konferanse hadde ”Digital kompetanse i de grunnleggende ferdighetene” som tema.  I åpningsforedraget ”Fra teknologiprofeti til digital dannelse”, omtalte Solhjell nødvendigheten av å gjøre skolen mer virkelighetsnær ved å forberede barn og unge for en kultur der deltakelse og deling er sentralt.  For første gang, så vidt jeg vet, omtalte han også barnehagen som en digital arena. Han viste til rapporten ”Barnehagens digitale tilstand” og at det finnes digitale verktøy i barnehagene, men at bruken er altfor tilfeldig og sporadisk. Du får tilgangtil videoen fra åpningsforedraget på NKULs side.


%d bloggere like this: