Ta makten over datamaskinen

Det svenske Pedagogiska magasinet nr 1/2009 presenterer artikkelen «Den gode datorleken»; skrevet av Agneta Ljung-Djärf og Charlotte Tullgren. Begge arbeider ved Høgskolan i Kristianstad, interesserer seg blant annet for IKT, lek og ledelse og tar utgangspunkt i sine tidligere arbeid på disse områdene. De begrenser seg til å omtale datamaskinen og dens plass i det pedagogiske arbeidet i den sveneske förskolan, ikke andre digitale verktøy, . De utfordrer personalet til å ta makten over den digitale situasjonen. Hvis datamaskinen blir fylt med et annet innhold enn bare dataspill, bør det være mulig å gi maskinen en annen betydning og relatere den til det barnehagen står for.

Hvis datamaskinen blir et redskap for skaping, dokumentasjon, fantasi og kreativitet kan den støtte nye former for lek og læring. Ljung-Djärf og Tullgren hevder at personalet har alt for lett for å legge ansvaret på andre som barnehageeier, og politiker. I stedet bør personalet ta ansvar selv, hevder Ljung-Djärf og Tullgren. Det er personalet som må ta initiativ og bestemme hva datamaskinen brukes til og hva den skal tilføre virksomheten. Men det krever at personalet begynner å se på datamaskinen som noe som kan utvide, ikke begrense leken. Forfatterne har et poeng. Til syvende og sist er det personalets ansvar å sørge for en fornuftig og kvalitetsorientert bruk av de digitale verktøyene som barnehagen råder over.

På den andre siden trenger også barnehagen, ikke bare skolen, signaler fra politikere om at det er nødvendig med digital satsing. Sist tirsdag, 28.april 2009, arrangerte Den Norske Forleggerforening, sammen med blant annet Utdanningsforbundet, konferansen Lærarrolla i det digitale læringsrommet som rettet seg mot barnehage og skole. Der snakket kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell blant annet om betydningen av kompetanse, om å skape miljø for å delta og dele, og om på spre kunnskap uten å nevne barnehagen med et eneste ord. Godt gjort!


%d bloggere like this: