Bilder av barn

1. juni 2017

ibestemening17I Aftenposten på mandag var det et oppslag om foreldre som bryter barnekonvensjonen om barns rett til privatliv gjennom bildene de publiserer på nettet. Slike oppslag skremmer kanskje noen barnehager fra å ta bilder av barna i barnehagen. Det er ikke farlig å ta bilder av barn eller dele dem, dersom man vet hva som er tillatt og hva man ikke bør gjøre.

Lurer du på hvilke regler som gjelder for fotografering og deling av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på?

I Datatilsynets veiledningsheftet om I beste mening. Om bilder av barn på nett blir reglene gjennomgått og du får gode  gode råd med utfyllende informasjon. Heftet inneholder  tips til spørsmål som kan benyttes på foreldre- eller personalmøter.

Heftet kan lastes ned i pdf-versjon på bokmål og nynorsk, eller bestilles kostnadsfritt her. 

 

 

 

 

Konferanse om digital praksis i seks byer

31. mai 2017

DAB_tekst

I mars 2018 blir DAB (Digital Arena barnehagen) arrangert i disse seks kommunene:

07.03.2018 – Trondheim
08.03.2018 – Kongsberg
09.03.2018 – Kristiansand

14.03.2018 – Bodø
15.03.2018 – Oslo
16.03.2018 – Hamar

Det er  sjuende gang Imtec arrangerer konferanser om digital praksis i barnehagen. Konferansene i 2018 arrangeres av Imtec i samarbeid med de seks kommunene, Fagforbundet og Senter for IKT i utdanningen.

Barn trykker og undres

31. mai 2017

etwin
Barn trykker på  noe og undres over det som skjer, får en start for videre læring, sier personalet i Reddiken barnehage. Les mer i oppslaget i Aftenposten i dag som også peker på at holdninger, kompetanse og utstyr varierer fra barnehage til  barnehage.

 

Rammeplanen av 2017

24. april 2017

KD_logoI dag har vi fått en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som trer i kraft 1. august. Etter en kjapp skumming av planen, med fokus på digital praksis og teknologi, synes jeg at planen på dette området er bedre enn utkastet. Mye av teksten bør nok leses med de teknologiske brillene på for å se sammenhengen med den digitale praksisen som har fått et eget underkapittel under  ”Barnehagens arbeidsmåter”. Etter min mening innebærer dette at personalet nå har et entydig ansvar for å også bruke digitale verktøy sammen med barna der slik bruk støtter opp om barns læreprosesser, og bidrar til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (s 16).

Koblingen mellom de ulike fagområdene og bruk av digitale verktøy er litt variert. Det er positivt at fagområdet ”Etikk, religion og filosofi”, som skal gi barn anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål,  også skal til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. Her er det vel ikke mulig å gå utenom den digitale dømmekraften som er nevnt på s 16.

Utdanningsdirektoratet skriver at en trykt utgave av planen blir send fra Udir til alle barnehager høsten 2017, samtidig som den blir tilgjengelig i digital utgave på udir.no. Implementeringen av den nye rammeplanen er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som skal gå over lengre tid.

 

 

Årets leke i Norge – nå på spionmuseum i Tyskland

23. april 2017

cayla-og-i-queCayla-dukken ble kåret til årets leke i Norge i 2014. Nå har den fått fast plass på spionmuseet i Berlin.

Forbrukerrådet mente at den internettilkoblede dukken hadde manglende sikkerhet og personvern, ulovlige brukervilkår og skjult markedsføring – alt dette kledd i rosa skjørt og på plass på barnerommet. Etter avsløringene stanset flere store leketøyskjeder salget av dukken i både Europa og USA.  I Tyskland skal foreldre ha blitt oppfordret til å destruere dukken fordi den ble sett på som et ulovlig avlyttingsverktøy.  I Norge derimot er dukken solgt til halv pris i butikkene (Aftenposten 20.04.17).

Stadig flere gjenstander kobles til internett og begynner å snakke med hverandre. Dette skaper mange muligheter, samtidig som det forsterker og skaper nye forbrukerutfordringer. Det gjelder for eksempel også roboten i_Que og smartklokker. Brukervilkår og sikkerhet ved internettilkoblede ting er ofte ikke gode nok, viser blant annet Forbrukerrådets egne tester. Hva må til for å sikre gode og forbrukervennlige internettilkoblede produkter i fremtiden?

Forbrukerrådet holder seminaret «Når leker og vannkokere kobles på nett, hva kan gå galt?» mandag 24. april kl 1200-1500 på Litteraturhuset i Oslo.  Seminaret vil bli strømmet på nett, men du kan fremdeles rekke å melde deg på også: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0105/

1985: Digital praksis i Reggio Emilia

1. april 2017

I 1985 var Karin Wallin på besøk i Reggio Emilia. Etter besøket skrev hun boken Hvis øjet fik makt. Om de hundrede sprog og den skapende pedagogisk i Reggio Emilia (Forlaget Børn& Unge, København, 1987). I boken forteller hun om et pionerprosjekt der datamaskinen ble introdusert for barn på barnehagene Diana og Ada Gobetti. Wallin skriver at det viktigste målet med arbeidet var å la barna få lov til å utvikle sine potensielle ressurser og la dem aktivere alle kanaler for kunnskap og kommunikasjon. Både øyet, hånden, hørselen, luktesansen, bevegelsen, tanken, bildet og ordet skulle aktiveres. Datamaskinen ble sett på som et av mange pedagogiske verktøy som kunne utfordre og skape lyst til å søke kunnskap og eksperimentere. Målet for de voksne var blant annet å stimulere barna til en kreativ og aktiv rolle som hovedaktør, og sørge for at barna ikke utviklet en passiv rolle som en operatør som repeterer kommersielle, umotiverende og passiviserende program. Både barn og voksne skulle, på en kreativ måte, lære noe ved hjelp av datamaskinen. Og gjennom det skulle de fornye sine egne refleksjoner og kunnskaper.

De samme tankene kan vi knytte til implementeringen av nettbrett i norske barnehager i dag.

 

NKUL uten sesjoner for barnehagen

30. mars 2017

NKULProgram for NKUL 2017 er lagt ut. I år er det ikke noe målgruppesymbol for barnehage og dermed heller ingen sesjoner som retter seg direkte mot barnehagen. Synd.

Vi venter….

29. mars 2017

udirDen nye rammeplanen var planlagt fastsatt i slutten av mars. Utdanningsdirektoratet melder i dag at rammeplanen nå skal fastsettes i slutten av april, og innføres i august som planlagt. Se:https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/

Kildekritikk

20. mars 2017

sporsmalstegnPå nettet vrimler det av artikler og nettsteder som hevder at barn har mye å hente ved å bruke nettbrett og datamaskin eller som hevder at de digitale mediene er begynnelsen til barndommens undergang. Når vi studerer kildene nærmere ser vi at noe er generelle diskusjoner om barns utbytte. Andre kilder tar opp om apper og ferdigproduserte spill bare har underholdningsverdi eller om de også kan være til nytte for barnet. Atter andre baserer seg på forfatterens, journalistens eller intervjuobjektets egne meninger. Og så finnes det kilder som er vitenskapelig dokumentert forskning. Også noe av det som utgir seg for å være forskning, kan noen ganger baserte seg mer på synsing enn på empiriske data.

For å kunne bruke mediene på en fornuftig måte, er det viktig at vi forstår og kritisk vurdere innhold vi finner på nettet. Det gjelder å skille ut det som er viktig fra det som er mindre viktig, og å skille fakta fra det som er den personlige meningen til avsenderen.

Bærekraftig bruk av teknologi i barnehagen

18. mars 2017

HiVlCampus Stord ved Høgskulen på Vestlandet har fått åtte millioner kroner for å utvikle ny kunnskap om bærekraftig bruk av teknolog i estetisk fag og språk i barnehagen. Det overordnede målet for prosjektet er å utvikle ny, forskingsbasert kunnskap om hva som kan kjennetegner bærekraftige digitale praksisar . Utprøving og kompetanseutvikling skal skje i samarbeid mellom tilsatte i barnehager i Stord og Tysnes, studenter og forskere innenfor kunnskapsområdet «Kunst, kultur og kreativitet» ved barnehagelærerutdanningen på campus Stord. Resultatet av prosjektet skal bidra til å etablere et rammeverk for kompetanse for personale i barnehagefeltet og ansatte og studenter i barnehagelærerutdanningen.

Les mer på hos Høgskolen på Vestlandet.


%d bloggers like this: