DAB 2020: Lokale ressurser

18. oktober 2019

logo fbOm DAB 2020

Både i BODØ, OSLO, MOLDE, SANDNES, KRISTIANSAND og DRAMMEN vil du møte lokale barnehager og ressurspersoner som deler sine erfaringer. Hver by har sine tema, så sjekk programmet for DAB 2020 her https://digitalarenabarnehage.no

DAB 2020: Bodø, Oslo, Molde og Drammen

14. oktober 2019

logo fb Om DAB 2020

Lesesenteret i Stavanger har sammen med barnehagelærere sett nærmere på bruken av e-bøker og billedbøker i samtalebasert lesing i barnehagen. Målet var å utvikle en app som barnehagelærere skal kunne bruke for å vurdere om e-bøker er gode nok til samtalebasert lesing. 

På DAB 2020 i Bodø, Oslo, Molde og Drammen vil Per Melbye og Ann Chatrin Nilsen dele erfaringer de har gjort seg gjennom prosjektet og presentere vurderingsverktøyet for e-bøker. De spør blant annet: hva er best; lese på nettbrett eller lese i bok, og hvordan finner vi en god e-bok?

Ta en trall på DAB 2020

10. oktober 2019

logo fbOm DAB 2020

På DAB i BODØ, OSLO, MOLDE OG DRAMMEN kommer Trall. Prosjektet Trall arbeide med å utvikle et innovativt digitalt verktøy som skal gi inspirasjon til å bli kjent med Norges sangskatt, gammelt og nytt, kjent og ukjent. På den måten vil Trall ivareta, støtte og fornye sangkulturen og inspirere til økt sangglede, musikalsk lek og utfoldelse i samvær med barn. På DAB 2020 får du mulighet til å både høre og gjøre en trall eller to!

DAB 2020: Noen er med i alle byer

7. oktober 2019

logo fb Om DAB 2020

Både i Bodø, Oslo, Molde, Sandnes, Kristiansand og Drammen møter du Utdanningsdirektoratet. Personalets digitale kompetanse er avgjørende for å skape en god digital praksis, og Udir vil dele konkrete tips og muligheter til arbeid med digital praksis i barnehagen.

Giske kommune har gjennom mange år satset på å bygge opp digital kompetanse hos barnehagene. Slik har de gjort personalet skulle bli i stand til å arbeide kreativt med digitale verktøyene. I alle byene vil de fortelle hvordan de har fått til det. Parallellen har de kalt «Som ein dråpe blekk i eit glas vatn.»

Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ila barnehage i Trondheim kommer med en splitter ny parallell der de ser nærmere på filosofi og digital teknologi. Kan de digitale verktøyene bidra til at det oppstår et rom med plass til etikk, religion og filosofi, undrer de. Ståle og Geir var med på DAB i fjor og fikk mye positiv tilbakemelding på den varierte måten de jobbet med digital praksis på. De kommer også til alle de seks byene.

Sigrid Hestnes er pedagogisk rådgiver i Norconsult. Hun vil snakke om hvordan det fysiske læringsmiljøet kan designes slik at personale og barn kan utvikle digital dømmekraft. Hvordan er det mulig å programmere, eller omprogrammere bygg, slik at de legger til rette for en praksis der det digitale læringsmiljøet er en integrert i det fysiske læringsmiljøet.

 

 

 

 

 

DAB 2020: Drammen

3. oktober 2019

logo fbOm DAB 2020

På DAB 2020 i Drammen kommer Malin Nilsen som er universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Hun har studert barnas og personalets bruk av nettbrett og apper, og spør hva det innebærer å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du jobber med apper i barnehagen? Malin er opptatt av at vi må føre en kritisk diskusjon om hvilken rolle og funksjon digital teknologi skal ha i barnehagen. Hun mener vi må spørre oss hvordan appene kan brukes på en ansvarlig måte og være en støtte i det pedagogiske arbeidet. Malin peker på at barnehagepersonalet trenger mer kunnskaper om dette fagområdet.

DAB 2020: Sandnes og Kristiansand

30. september 2019

Om DAB 2020

På DAB 2020 i Sandnes og Kristiansand kommer Maria Fabien og Erika Lewis fra Katarina Västra Förskola i Stockholm. De har vært med oss på flere DAB-konferanser tidligere og får alltid svært god tilbakemelding. De forteller om digitalt arbeid med de yngste, og litt eldre barna, og hvordan de digitale verktøyene har fått en naturlig plass i barnehagens verktøykasse og dermed bidrar til å skape variasjon i det pedagogiske arbeidet.

DAB 2020: Bodø, Oslo, Molde

27. september 2019

logo fbOm DAB 2020

På DAB2020 i Bodø, Oslo og Molde kommer Erika Kyrk Seger. Erika skal snakke om Den digitale verd(i)en – med barnet i fokus. Hun peker på at de digitale verktøyene og appene har en tendens til å havne fremst i synsfeltet vårt, og lett kan føre til at vi mister det pedagogiske innholdet av syne. Det er viktig, mener Erika, å stille spørsmål om hvorfor vi egentlig skal arbeide med digitale verktøy i barnehagen og hva vi må gjøre for å unngå den digitale praksisen havner i et hav av overfladiskhet.

 

DAB 2020

19. september 2019

logo2Konferansen Digital Arena Barnehage (DAB 2020) lanserer snart programmet for 2020. Påmelding starter rundt månedsskiftet oktober/november.

Følge med på DABs nye nettside  eller følge DAB på Facebook.

Hva bruker vi skjermen til?

16. september 2019

fullsizeoutput_1111WHO kom tidligere i år med anbefalinger for barns fysiske aktivitet og hvor lenge de bør sove, noe som kan underbygges med forskning, men som ikke selger så godt i mediene. Derfor slengte de på noen anbefalinger, tror jeg, for hvor mange timer små barn skal se på skjerm. Det finnes det imidlertid ingen forskning på, og det er nærliggende å tenke seg at anbefalingen er et uttrykk for de følelsesladede debattene om barn og skjermer som dukker opp med jevne mellomrom, og særlig nå rundt skolestart.

Det vi kan være helt sikre på er at vi vet alt for lite om hva iPad-en og andre digitale verktøy betyr for barns utvikling, lek og læring. Det er grunn til å være skeptiske når voksne som skal inspirere og veilede barna selv mangler profesjonsfaglig digital kompetanse og tyr de mest lettvinte løsningene som å la barna spille spill. Det er bekymringsfullt når barnehageeiere, kommunale og privat, passer inn iPad-er i barnehagen uten å sette av en krone til kompetanseutvikling for personalet.

Teknologi kommer til å følge barna inn i voksenverdenen selv om vi heller ikke vet så mye om hvordan teknologien vil utvikle seg i årene som kommer.  Fordi teknologi vil være en del av livet vårt, er det viktig at barna lærer å bruke teknologien til langt mer enn spill.

Antall timer små barn ser på en skjerm, kalt skjermtid, er egentlig et meningsløst begrep. Det beskriver bare tiden som skjermen er i bruk, ikke hva skjermen brukes til. Skjermtid knyttes ofte til organisert netthat, pornosurfning och hacking av kontoer. Barn, også barnehagebarna bruker skjermen hjemme til å more seg, akkurat som voksne gjør, de lærer noe, de samhandler med andre for eksempel når de bruke Skype eller FaceTime til å snakke med slektninger.

Vi må spørre oss hvorfor vi ikke er mer opptatt av hva som er godt innhold og god skjermbruk, og hvilke aktiviteter som passer til de enkelte barns interesser og utviklingsnivå. Det er det vi burde bruke ressurser på.

DAB 2020 – uke 12 og 13

12. juni 2019

logo fb
Konferansen Digital Arena Barnehage (DAB) setter søkelys på digital praksis og digital kompetanse:

 


Bodø
17.mars
Oslo 18. mars
Molde 19. mars
Sandnes 24. mars
Kristiansand 25. mars og
Drammen 26. mars.

Følg med! Mer informasjon kommer i august.

 


%d bloggere like this: