Fra BØR til SKAL

20. oktober 2016

I dag sendte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forslaget til ny rammeplan for barnehagen ut på høring. Barnehagens digitale praksis er styrket med eget underkapittel.

utkast2Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg. Det er ikke lenger et spørsmål  OM barnehagen skal ha en digital praksis eller BØR ha det. Nå fremgår det tydelig at dette er noe barnehagen SKAL gjøre. Og det var på tide.

Under fagområdene nevnes teknologi og digitale verktøy som materiell og utstyr som barnehagen skal. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Slik jeg forstår det gjelder dette alle fagområder, selv om teknologi og digitale verktøy bare er nevnt spesielt under noen fagområder.

I fagområdet ”Natur, miljø og teknikk” er teknikk erstattet med teknologi, og dermed er dette fagområdets ansvar for teknologi blitt mye tydeligere. Barna skal altså både få opplevelser og erfaringer i naturen og med teknologien.

Når barnehagen bruker teknologi og digitale verktøy, skal personalet være aktive og delta i barnas mediebruk. Personalet skal utforske bruken av de digitale verktøyene sammen med barna og vurdere det å bruke slike er hensiktsmessig.

Barnehagen skal også utøve digital dømmekraft både når det gjelder det digitale innholdet og når de søker informasjon via nettet. Her er det, etter min mening, et stort behov for opplæring og bevisstgjøring om opphavsrett, kildekritikk og personvern.

Mer om høringen og høringsutkastet her.

 

Styrk den digitale kompetansen hos faglærerene i barnehagelærerutdanningen

20. oktober 2016

thea_forstorrglassRapporten ”Barnehagelærarutdanninga. Tilbakevendende utfordringer og uprøvde muligheter”  ble overlevert Kunnskapsdepartementet i går. Rapporten viser blant mye annet at det mangler overordnet strategi for hvordan barnehagelærerutdanningene rundt om i landet skal styrke den digitale kompetansen hos studentene. Forståelsen av hva det innebærer å ha digital kompetanse for nåværende studenter og fremtidige barnehagelærere ser ut til å være sprikende. Rapporten synliggjør behovet for at faglærerne blir faglig oppdatert på det digitale området. Det finnes selvfølgelige noen unntak. Og de blir omtalt i rapporten.

”Følgegruppe for barnehagelærerutdanning” har utarbeidet rapporten. Den har fulgt implementeringen av rammeplanen for barnehagelærerutdanning av 2013. Den planen er tydeligere enn tidligere på at studentene skal få erfaring med å bruke digitale verktøy i profesjonssammenheng. Følgegruppen ser en styrket profesjonsrettet utdanning, den  ser ut til å ha blitt mer forskningsbasert og rekrutteringen til utdanningen har økt. Men følgegruppen ser også utfordringer og uprøvde muligheter, blant annet i forhold til det digitale feltet.

Når det gjelder å styrke den digitale kompetansen hos studentene sier rapporten at ”Forståinga av innhaldet i profesjonsfagleg digital kompetanse og digitale ferdigheiter ser ut til å vere sprikande i fagmiljøa. Feltet ser ut til å bli overlate til spesielt interesserte faglærarar som skal kvalifisere studenten. Vi vurderer også slik at planverket ikkje stiller særleg tydlege krav til den profesjonsfaglege digitale kompetansen som studentane skal oppnå”.  MangeI på digital kompetanse og interesse hos faglærerne ser ut til å være den største utfordringen.

Ikke spesielt overraskende for meg som lenge har vært opptatt av studentenes digitale kompetanse og bekymret meg over at barnehagelærerutdanningene ikke har sett ut til å ta det digitale  kompetansebehovet på alvor. For å realisere de digitalt intensjonene i planene er det nødvendig at faglærerne forstår at digitale kompetanse er en helt nødvendig kompetanse for barnehagelærere i dag, at faglærerne har nok digital kompetanse selv og er motivert for å støtte studentene i deres kompetanseutvikling. Det krever ressurser til opplæring av faglærerne slik at fine ord om digital kompetanse i planer blir omsatt til pedagogiske, digitale handlinger. Og i flere handlinger enn at studentene setter inn bilder i oppgavene sine og presentere historier fra praksis ved hjelp av program som photostory.

Faglærerne er forresten velkomne til å delta på konferansen Digital Arena Barnehage (DAB) 2017 i Bergen 14. mars, Oslo, 15. mars, Tromsø 16. mars, Stavanger 21. mars, Trondheim 22. mars eller Drammen 23: http://www.imtec.org/dab/program.html

Rapporten peker på at det digitale kunnskapsfeltet er i rask vekst og har stor oppmerksomhet knyttet til seg. Barnehagelærerutdanningene rundt om må derfor sørge for at et gjennomgående tema som digital kompetanse blir håndtert på en faglig forsvarlig måte, faglærerne må få mulighet til å øke sin kompetanse og utdanningen må i større grad gjøre seg nytte av den kompetansen som finnes i praksisfeltet.

Rapporten ”Barnehagelærerutdanninga. Tilbakevendende utfordringer og uprøvde muligheter” er utarbeidet av ”Følgegruppe for barnehagelærerutdanning” og kan leses her: http://blu.hib.no/wp-content/uploads/2016/10/Rapport-3.pdf

Den stor kinodagen

17. oktober 2016

kinoHold av datoen til årets store filmfest med 1/2 pris på alle billettene! 5. november arrangeres Den Store Kinodagen. Det blir full fest på alle kinoene, med morsomme aktiviteter. Følg med på din lokale kino.

Teknologi og programmering for alle?

13. oktober 2016

udirhar startet en blogg som skal bidra til en dialog om hvordan de som jobber i direktoratet og alle som jobber i og med barnehager, skole og fagopplæring kan gi barn og unge en god og trygg utdanning. Det skal direktratet gjøre ved å dele erfaringer, statistikk, nye løsninger og være åpne for hvordan ting kan gjøres enklere, smartere og mer forståelig.  Følg med i ordskyen og se etter barnehagestoff.

 

Digital barnehagepris 2017

13. oktober 2016

 

prisNå inviterer Senter for IKT i utdanningen, for tredje året å rad, alle barnehager til å delta i konkurransen om den digitale barnehageprisen for 2017. På denne måten ønsker senteret  å trekke frem og vise de gode eksemplene på pedagogisk bruk av IKT i barnehagene. Senteret håper prisen kan inspirere til kreative læringsopplegg og aktiviteter.

Du deltar i konkurransen ved å sende skriftlig søknad med maks 6000 tegn og som inneholder mål, gjennomføring, refleksjon over prosessen og hvordan læringen var for både barna og personalet.

Søknadsfrist er  1. desember 2016.  Les mer her om vurderingskriterier og vilkår for deltakelse her.

 

 

Er det språkstimulering å lese e-bøker for barn?

9. oktober 2016

lesesenteretKan det å lese e-bøker for barn være like bra i språkstimuleringen som papirbøker? Barnehageforskere ved Lesesenteret skal se nærmere på dette spørsmålet. Lesesenteret og UiS har sammen med Stavanger Kommune blitt tildelt 6 millioner kroner til forskningsprosjektet «Bøker og apper: Utvikling av vurderingsverktøy for e-bøker for barn (VEBB)».

trudehoelEn av forskerne som skal delta i arbeidet er førsteamanuensis Trude Hoel. Hun kommer på DAB 2017 i Bergen, Oslo og Tromsø.

Sammen med barnehager skal forskerne utvikle en app for vurdering av e-bøker. Appen blir et forskningsbasert, enkelt verktøy, som personalet kan bruke til å vurdere om enkeltbøkene som finnes på lesebrett vil fremme eller hemme barns språklæring i lesingen som foregår i barnehagen.

Økt fokus på bruk av digitale verktøy i barnehagen, og mangel på forskning på om det er en sammenheng mellom barns engasjement og bruk av digitale verktøy, gjør dette prosjektet svært interessant.  Les mer på Leseenterets sider.

DAB 2017 – program og påmelding

29. september 2016

img_0259DAB_tekst

Velkommen til Digital Arena barnehage 2017:
Bergen 14. mars, Oslo, 15. mars, Tromsø 16. mars,
Stavanger 21. mars, Trondheim 22. mars og Drammen 23.
Program og påmelding finner du her

Følg oss gjerne på Facebook også

Viktig å lære barn tankegangen som ligg bak programmering

26. september 2016

Kanskje litt uvanlig å tenke at barnehagebarn kan lære seg programmering?  Vibeke Guttormsgaard ved Senter for IKT i utdanninga forteller at på barn helt ned i barnehagealderen kan lære seg blokkbasert koding, helt utan skjerm og tastatur. Helst skulle hun sett at programmering kom inn allerede i barnehagen, fordi det ser ut til å være vanskeligere å få barn, spesielt jenter, interesserte i programmering jo eldre de blir.

beebot

Barn kan arbeide med programmering ved å tegne  opp ruteark og programmere hverandre  til å for eksempel gå så og så mange skritt fram, tilbake eller til sidene, forteller Vibeke,  i tillegg til leker som  Bee-bot, treroboten Cubetto og enkle programmeringsspråk.

Nysgjerrig? Les mer på IKT-senterets sider  (der bildet er hentet fra).

 

 

 

DAB 2017: stikkord om programmet

7. september 2016

DAB_tekstDAB-konferansen tilbyr mange av de samme forelesningene, utstillerseminarene og parallellsesjonen på alle de seks stedene. Her er noen stikkord: ny rammeplan, personopplysninger, teknologi i ulike faglige sammenhenger som språk, matematikk, kreativitet og naturfag, og nettbrett og apper.

Andre forelesninger blir kun gjennomført i noen av byene. Her er noe av det som vil bli tatt opp: teknologiens plass i barnehagens praksis, hva slags innhold fyller vi de digitale verktøyene med, å legge til rette for god pedagogisk praksis, teknologi for minoritetsspråklige barn og barn med særskilte behov, bildebok-apper og kvalitet, skjermvett, samarbeid med foreldre, koding i barnehagen, teknologi i mange ulike faglige sammenhenger som språk, matematikk, kreativitet, naturfag og lyd og bevegelse, digitalt mikroskop, å lage en film, og hvordan teknologi gjør det mulig å kommunisere, leke og eksperimenter på tvers av tid, sted og kultur.

Programmet blir lansert i uke 38. Da åpner DAB også for påmelding. 
Og del gjerne denne informasjonen med andre.

DAB 2017: danske, svenske og norske forelesere

3. september 2016

DAB_tekstKonferansen Digital Arena Barnehage (DAB) arrangeres i seks byer i 2017. Bergen, Oslo og Tromsø i uke 11. Stavanger, Trondheim og Drammen i uke 12.

Det blir danske, svenske og norske forelesere i plenum. Det blir utstillerseminar og parallellsesjoner der barnehager forteller om egen praksis. Og arbeidsseminar med mulighet for å øve og prøve. Da må du ha med eget nettbrett og laste ned apper før du kommer på konferansen.

Programmet blir lansert i uke 38. Da åpner DAB også for påmelding.


%d bloggers like this: