DAB 2017: stikkord om programmet

7. september 2016

DAB_tekstDAB-konferansen tilbyr mange av de samme forelesningene, utstillerseminarene og parallellsesjonen på alle de seks stedene. Her er noen stikkord: ny rammeplan, personopplysninger, teknologi i ulike faglige sammenhenger som språk, matematikk, kreativitet og naturfag, og nettbrett og apper.

Andre forelesninger blir kun gjennomført i noen av byene. Her er noe av det som vil bli tatt opp: teknologiens plass i barnehagens praksis, hva slags innhold fyller vi de digitale verktøyene med, å legge til rette for god pedagogisk praksis, teknologi for minoritetsspråklige barn og barn med særskilte behov, bildebok-apper og kvalitet, skjermvett, samarbeid med foreldre, koding i barnehagen, teknologi i mange ulike faglige sammenhenger som språk, matematikk, kreativitet, naturfag og lyd og bevegelse, digitalt mikroskop, å lage en film, og hvordan teknologi gjør det mulig å kommunisere, leke og eksperimenter på tvers av tid, sted og kultur.

Programmet blir lansert i uke 38. Da åpner DAB også for påmelding. 
Og del gjerne denne informasjonen med andre.

DAB 2017: danske, svenske og norske forelesere

3. september 2016

DAB_tekstKonferansen Digital Arena Barnehage (DAB) arrangeres i seks byer i 2017. Bergen, Oslo og Tromsø i uke 11. Stavanger, Trondheim og Drammen i uke 12.

Det blir danske, svenske og norske forelesere i plenum. Det blir utstillerseminar og parallellsesjoner der barnehager forteller om egen praksis. Og arbeidsseminar med mulighet for å øve og prøve. Da må du ha med eget nettbrett og laste ned apper før du kommer på konferansen.

Programmet blir lansert i uke 38. Da åpner DAB også for påmelding.

Digitalt barnehagenytt

19. august 2016

Nytt barnehageår – nye muligheter! skriver IKT-senteret i sitt siste nyhetsbrev. Her er noen av tipsene fra senteret:

iktsenteretHvordan jobber din barnehage med digitale verktøy og medier? 
Vinner av «Digital barnehagepris 2016», Eidesåsen barnehage, lagde animasjonsfilm om en liten edderkopp som ei jente hadde med hjemmefra. Filmen Eddi Peddi ble et storslagent tverrfaglig prosjekt.  Og jeg nevner at Eidesåsen barnehage kommer på alle de seks DAB-konferansene i mars for å fortelle om prosjektet sitt. Kom og hør dem, da vel. Program og påmelding kommer i august/september.

Få tips og ideer 
Få tips og inspirasjon til hvordan digitale verktøy og medier kan berike barnehagens lek- og læringsaktiviteter her.

Send foreldrene ut på skattejakt!
Er du og din barnehage klar for å legge opp til et aktivt foreldremøte med bruk av teknologi?

Breivika studentbarnehage sendte foreldrene ut på skattejakt med poster som; ”årsplanen”, ”vennskap og mobbing”, ”orden og kaos” og ”foreldresamarbeid».

Dette ble et møte med latter, gode diskusjoner og en sosial happening.

Barnehagelærere inviteres til eTwinning-konferanse i Athen
eTwinning-konferansen i oktober er en arena for samarbeid på kryss og tvers av landegrenser. Her er det rom for lekende digital kompetanseheving og utvikling av prosjektideer. Mer om konferansen og påmelding finner du her

Ta gjerne kontakt med IKT-senteret!
Tips dem gjerne om blogger, nettsider eller andre ting som kan være relevante for oss.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Jobben i IKT-senteret – ny søknadsfrist

19. august 2016
iktsenteretDu behøver ikke løpe fullt så fort for å søke jobben med å styrke profesjonsfaglig digital kompetanse og arbeidet med implementering av IKT i barnehagesektoren!  Søknadsfristen er nå satt til 9. september.

 

IKT-senteret søker medarbeider med barnehagefaglig kompetanse

18. august 2016

iktsenteretLøp, og søk jobben med å styrke profesjonsfaglig digital kompetanse og arbeidet med implementering av IKT i barnehagesektoren! Søknadsfrist 31. august 2016.

«Senter for IKT i utdanningen søker ny medarbeider i fast stilling i Avdeling for barnehage og lærerutdanninger. Avdelingen har hovedansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av senterets innsatser og aktiviteter rettet mot lærerutdanningene og barnehagesektoren.

Vi søker en medarbeider som vil kunne passe inn i vårt team Barnehage, og sammen med dem være en pådriver i å styrke profesjonsfaglig digital kompetanse og arbeidet med implementering av IKT i barnehagesektoren.»

Nysgjerrig? Les hele utlysningen her.

 

Å lære seg nye duppedingser

10. august 2016

nrk_ytringI løpet av høsten kommer utkast til ny rammeplan for barnehagen på høring. Uansett hvilken plass digitale verktøy får der, kan vi ikke komme unna at vi lever i et samfunn der digital kompetanse etter hvert et blitt helt nødvendig i de fleste yrker.

I Aftenposten 5. august pekte Erna Solberg på at evnen til å omstille seg krever kompetanse og vilje til å ta i bruk ny teknologi. Å ta i bruk teknologi, enten administrativt eller pedagogisk, krever omstilling for mange i barnehagesektoren. I dag bruker nok de fleste teknologi i form av mobiltelefon, datamaskin, smart-TV, bilen er digitalisert og det er kjøleskapet også. Den største utfordringen i barnehagen er kanskje ikke å få barnehagepersonalet til å bruke digitale verktøy til administrative oppgaver. De kan bruke en datamaskin og skrive en tekst Word, søke etter informasjon på internett og lese og sende e-post.

Selv om mange er positive til å ta i bruk digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, er det også mange som synes det er et stort skritt å ta i bruk verktøyene i en pedagogisk sammenheng der barna er med. Funnene i Barnehagemonitor 2015 tyder på at mens det foregått en satsning på utstyr og tilgjengelighet av internett i barnehagene, har det ikke blitt satset i samme grad på kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy. Og at det er manglende kompetanse i den pedagogiske bruken av verktøyene som  begrenser bruken mest.

Erna mener også at det ikke er noen grunn til at en 55-åring ikke skal lære seg nye duppedingser eller nye måter å arbeide på. Også ”godt voksne” medarbeidere trenger og må være villige til å få påfyll av kompetanse.

Det er fremdeles nødvendig å styrke utviklingen av digital kompetanse i barnehagen. Da er det viktig med ledere både i barnehagen, og på eiernivå, som er villige til å bruke tid og ressurser på å skape kultur for å øke den digitale kompetansen hos medarbeiderne sine.

 

Program for DAB-ene i 2017

24. juni 2016

DAB_tekstProgrammet for de seks DAB-konferansene i mars 2017 begynner å komme på plass.

Hovedforeleserne i Bergen 14. mars og Tromsø 16. mars blir Tove Lafton ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus og Klaus Thestrup ved Center for undervisningsudvikling og digitale medier på Aarhus universitet.

I Oslo 15. mars blir hovedforeleserne Stine Liv Johansen ved Institut for Kommunikation og Kultur, og Klaus Thestrup ved Center for undervisningsudvikling og digitale medier, begge fra Aarhus universitet.

Til DAB 2017 i Stavanger 21. mars, Trondheim 22. mars og Drammen 23. mars kommer ateljerista Maria Fabien ved Katarina Västra Förskola, og digitalista Markus Bergennord ved Reggio Emilia Instituttet. Begge jobber i Stockholm.

Følg med på DABs nettside og på Facebook. Det blir påmelding til høsten.

Arbeidet med ny rammeplan for barnehage

21. juni 2016

KD_logoKunnskapsdepartementet melder 16. juni at «En arbeidsgruppe i Kunnskapsdepartementet utformer tre utkast til ny rammeplan som blir lest og kommentert av fagspesialister, fagmiljøer og medlemmer i departementets referansegruppe. Denne referansegruppen består av representanter for sentrale aktører i sektoren: Utdanningsforbundet, KS, PBL, Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehagen, Storbynettverket og Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). I tillegg blir utkastene lest og kommentert av Sametinget og fagavdelinger i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

I løpet av utviklingsperioden arrangerer departementet også møter og fagseminarer med fagpersoner, fagmiljøer og sektorrepresentanter som bistår med kvalitetssikring av tekst og innhold generelt.» Les mer her.

Og la oss håpe at møter og fagseminar også innebærer kvalitetsikring av tekst om det digitale innholdet.

Digital hverdag

10. juni 2016

Siste nummer av Første steg (2/2016), Utdanningsforbundets tidsskrift for barnehagelærere, har «Digital hverdag» som tema.

forstestegHer finner du artikler som tar for seg behovet for digital kompetanse hos barnehageansatte og i barnehagelærerutdanningen, hvorfor og hvordan barnehagen kan ta i bruk digitale verktøy/medier.

Du kan laste ned artiklene som pdf-filer eller kjøpe Første steg i løssalg ved å kontakte Hilde Aalborg på tlf 911 999 89 eller ha@utdanningsnytt.no.

Appvilkår

8. juni 2016

I mai leste Forbrukerrådet brukervilkårene og personvernerklæringene til appene på en «vanlig» telefon – minutt for minutt. Forbrukerrådet peker på at «Å lese gjennom vilkårene som følger appene er for de fleste en umulig oppgave, og man gir i realiteten appene blankofullmakt til å gjøre nesten hva de vil. Når vi samtidig vet at appene også ofte fratar oss rettigheter ved rett til ensidig å endre avtalen, vide lisenser til å spore, lagre og videreselge brukernes innhold, sier det seg selv at vi er dårlig stilt.

En norsk forbruker har i gjennomsnitt lastet ned 33 apper  på telefonen sin. Vi har valgt apper til en «gjennomsnittlig» norsk bruker basert på type apper og popularitet. Brukervilkår og personvernerklæringer for disse appene overstiger 260 000 ord. »

Det sier seg selv at det er en nesten umulig oppgave å lese gjennom og forholde seg til dette, og i realiteten gir  man appene blankofullmakt til å gjøre nesten hva de vil. Noe å tenke på?

Les mer her.

 

 


%d bloggers like this: