Udir BetaLab

20. juni 2018

betalabUdir BetaLab er Utdanningsdirektoratets lab for eksperimentering med digital teknologi for undervisning og læring. Udir BetaLab følger med på ny teknologi som kan brukes i skole og barnehage, og vurderer pedagogisk potensiale. De prøver ut nye pedagogiske metoder og teknologier i undervisning og læring sammen med barnehagelærere og lærere. De vil blogge om det som går bra, det som ser lovende ut og det som ikke går helt som planlagt. Du kan følge bloggen her, eller på Twitter eller Instagram: @udirbetalab

DAB 2019 – datoer, byer og hotell

18. juni 2018

logo-fb.pngVelkommen til DAB-konferansen 2019, møteplassen for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid for alle som arbeider med å implementere digital praksis i  barnehagen.


Datoer, byer og hotell er på plass:

26.03.2019 – Trondheim – Radisson Bli Hotel Garden
27.03.2019 – Molde – Quality Hotel Alexandra
28.03.2019 – Oslo – Thon Hotel Arena (Lillestrøm)
02.04.2019 – Kristiansand – Radisson Blu Caledonien
03.04.2019 – Hamar – Scandic Hamar
04.04.2019 – Drammen – Scandic Hotel Ambassadeur

En konferanse kan være starten på noe nytt, og erfaringene fra tidligere DAB-konferanser tilsier at det er smart å reise flere sammen. Når representanter for eieren, barnehageforvaltningen, IT-folk i kommunen eller organisasjonen også deltar, kan opplevelsene på konferansen blir et nyttig grunnlag for å utvikle en digital barnehagestrategi.

Vi arbeider med programmet og kommer tilbake med info i august. Følg oss på DABs nettside dab.imtec.org, på Facebook eller Twitter.

#dab2019

Deling av bilder fra sommeravslutningen

17. juni 2018

paragraf2Hvilke regler gjelder for bildedeling på sosiale medier? I et oppslag på nrk.no Livsstil blir det hevdet at overraskende mange foreldre ikke har nettvett, og at mange ikke følger reglene i lovverket.

Deler man et bilde åpent på nett eller i lukkede grupper med andre foreldre, krever det samtykke fra foreldrene til barna som er avbildet.

I Åndsverksloven* (1961, § 45c) skilles det mellom portrettbilder og såkalte situasjonsbilder. Et portrettbilde skal man alltid ha samtykke til, mens et situasjonsbilde kan man publisere uten samtykke. Siden det kan være vanskelig å avgjøre om bildet er det ene eller det andre, bør man alltid må spørre foreldrene om lov. Noen barnehager har begynt med fotoforbud på arrangementer, for å unngå at foreldre tar bilder av andres barn. Og det er dessuten mange ulike grunner til at man ikke bør legge ut bilder av barn uten samtykke. Les mer på nrk.no Livsstil.

 

* Ny åndsverklov (2018) er ennå ikke sanksjonert av Kongen i statsråd. Det vil si at den ennå ikke kan kalle seg en lov, den har ikke fått dato og nummer, selv om den er ferdigbehandlet på Stortinget. Den vil trer i kraft når Kongen bestemmer.  I den nye loven gjelder § 104.

 

 

 

Seks DAB-konferanser i 2019

7. juni 2018

logo fb
Digitale verktøy og medier har stor plass i de fleste barns liv, og skal ha en naturlig og selvfølgelig plass i barnehagen i følge barnehagens rammeplan (2017). Det å bruke digitale verktøy og medier skal være et supplement, og utfylle og berike innhold og arbeidsmåter.

I 2019 blir det DAB (Digital Arena Barnehage)-konferanser her:

Uke 13
26.03.2019 – Trondheim
27.03.2019 – Molde
28.03.2019 – Drammen

Uke 14
02.04.2019 – Kristiansand
03.04.2019 – Hamar
04.04.2019 – Oslo

Mer informasjon kommer etterhvert på dab.imtec.org

 

Nysgjerrige, eksperimentelle og skapende

6. juni 2018

Det har vært lite aktivitet på Barnehagebloggen i det siste. Årsaken er at jeg har vært opptatt med å skrive boken Digital praksis i barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende. Den kommer på Fagbokforlaget i august hvis alt går etter planen.

Boken peker på muligheter og utfordringer som personalet står overfor i arbeidet sitt, og hvordan personalet kan støtte og veilede nysgjerrige, eksperimentelle og skapende barn som tar den digitale verden i bruk i barnehagen. Boken henvender seg til alle som bør være opptatt av å utvikle god og klok digital praksis: personale i barnehager, eiere, studenter og fagansatte i barnehagelærerutdanningen, politiske aktører og kunnskapsmiljø som er opptatt av teknologi i barnehagen.

Vant den digitale barnehageprisen

22. mars 2018

hurra2Ila barnehage i Trondheim vant den digitale barnehageprisen 2018 for prosjektet  «Livet i Ilabekken». Prisen ble delt ut på Digital Arena Barnehage (DAB) i Trondheim 7. mars. Se mer på barnehage.no

Utstillere på plass

23. februar 2018

logo fb

Også i år vil deltakerne møte utstillere på DAB-konferansene. Noen er med i alle seks byer, mens andre er med på noen av dem. Her har vi lagt ut en kort presentasjon av årets utstillere slik at du som deltakere kan være forberedt på hvem du vil møte.

Inspirerer, overrasker og setter tankene i gang

17. februar 2018

re2Den 1. mars åpner utstillingen Bordercrossing fra Reggio Emilia i Södertälje kommune 45 minutter med tog utenfor Stockholm. Den ene delen viser av utstillingen prosjektarbeid ved ti barnehager og småskoler i Reggio Emilia. Utstillingen har tidligere vært vist på Museum of Modern Art i New York.

Den andre delen består av et atelje med digitale og analoge verktøy som de som besøker utstillingen kan prøve selv i et naturfaglig miljø. Jeg har tidligere omtalt utstillingen her og skiver blant annet at «Hvis vi skal ta rammeplanens ord om digital praksis på alvor, kan vi ikke sitte igjen i gammeldags, instrumentell forståelse av teknologi. Vi må oppleve og prøve slik denne utstillingen tilbyr oss å gjøre. Man kommer ikke uberørt ut fra Bordercrossing. Den inspirerer, overrasker og setter tankene i gang om mange mulige aktiviteter som både kan støtte, utvide og utvikle prosjekter det jobbes med i barnehagene.»

Man kan besøke Bordercrossing på spesielle dager, bestille et studiebesøk samme med kollegaene din eller delta på etterutdanning.

Les mer på sidene til Reggio Emiliainstitutet i Stockholm og Bordercrossing i Södertälje kommune.

Bildet er hentet fra http://www.reggioemilia.se.

Stor interesse

11. februar 2018

logo fbGodt over 800 er påmeldt Digital Arena Barnehage (DAB) -konferansene i mars 2018 i Trondheim, Kongsberg, Kristiansand, Bodø, Oslo og Hamar. Det er fremdeles plass til flere på DAB-konferansene som belyser lekende, løpende og skapende prosesser i den digitale praksisen. Se mer om program og påmelding her.

Godt nytt år!

1. januar 2018

Barnehageblogg ønsker alle et godt nytt år!

Fra 1. januar er Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet fusjonert il en nytt Direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT som skal arbeid for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet. Et sentralt arbeidsområde er å øke satsingen på de mulighetene som digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

Påmeldingen til DAB 2018 i Bodø, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Oslo og Trondheim er i full gang. Frem til 10. januar er det «førpris», så løp og melde deg på. I 2017 ble DAB i Oslo fulltegnet flere uker før konferansen ble gjennomført.

 


%d bloggere like this: